Gelieerde Organisaties

Hieronder vindt u de diverse gelieerde organisaties van de Visfederatie.

Nederlands Visbureau (NVB)

Het Nederlands Visbureau zorgt voor de collectieve promotie van vis voor de Nederlandse vissector. De promotieactiviteiten richten zich tot vis uit de Noordzee. De Visfederatie is en van de dragende organisaties van het NVB en neemt zitting in het bestuur.

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De FNLI is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De Visfederatie is aangesloten bij de FNLI.

AIPCE-CEP

AIPCE-CEP is de Europese koepelorganisatie voor de handel en verwerkingsindustrie van vis. De brancheorganisaties gelijk aan de Visfederatie van de verschillende lidstaten zijn lid van deze koepel. De Visfederatie neemt zitting in het bestuur en daarnaast is de heer Guus Pastoor voorzitter van AIPCE.

Adviesraad voor Visserij Marktzaken (MAC)

De Visfederatie is lid van de Adviesraad voor Visserij Marktzaken. Deze adviesraad opereert op Europees niveau en behandelt hier markt gerelateerde zaken die betrekking hebben op de vissector. De MAC is een adviesorgaan voor de Europese Commissie (DG Mare) en vertegenwoordigt stakeholders uit de verschillende schakels in de visserijketen (aanvoer, handel/verwerking, retail) en NGO’s. De heer Guus Pastoor is voorzitter van de MAC.

Secretariaten

De Visfederatie voert naast haar eigen secretariaat ook de secretariaten van de volgende verenigingen:
De Nederlandse Zeevisgroothandelsvereniging (NZV), De Vereniging van Visimporteur (VIV), De Vereniging van Mosselhandelaren en de Brancheorganisatie Garnalen (BO Garnalen).

(079) - 30 30 310
Bel met het secretariaat

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!