Handelszaken

Onder de aandachtsgebieden van de Visfederatie vallen ook handelszaken.

Nederland is een groot handelsland en dit geldt ook voor de handel van vis en visproducten. Er worden naast de aanlanding van Noordzeevis veel vis en visproducten geïmporteerd. Een groot deel van de vis die hier aan land komt vanuit de Noordzee en elders wordt weer geëxporteerd. Deze export vindt vooral plaats naar andere Europese lidstaten. Daarnaast is er ook een groei te zien in de export naar derde landen zoals China, Brazilië en Vietnam. HandelszakenOmdat de handel zo belangrijk is voor de sector is het van belang dat dit soepel verloopt. De Visfederatie houdt zicht daarom bezig met marktopening, marktbehoud, export registraties en ad hoc problematiek rondom import en export.

Commissie Handelszaken

Ook voor het aandachtsgebied Handelszaken is een Commissie opgericht. In deze Commissie worden allerlei handelsaangelegenheden besproken zoals de Brexit en de mogelijke gevolgen voor de sector, handelsakkoorden, invoerrechten, illegale visserij en overige aanverwante handelszaken. Via deze Commissie wordt er input gegeven voor bijvoorbeeld de gewenste hoogtes van de tariefcontingenten en wordt er een beeld geschetst vanuit de praktijk voor bepaalde problematiek.

De Commissie Handelszaken bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten bedrijven die zich bezig houden met de handel. De voorzitter van de Commissie Handelszaken is de heer Guus Pastoor. Wij houden de aangesloten bedrijven op de hoogte van de voortgang van de Commissie via onze nieuwsbrief en de website. Hierdoor zijn alle aangesloten bedrijven op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

(079) - 30 30 310
Bel met het secretariaat

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!