Kerncijfers

Introductie Visverwerkende industrie en visgroothandel

De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel heeft een omzet van ongeveer 4 miljard euro en genereert zo’n 6200 voltijdse arbeidsplaatsen. Het gaat hierbij om ongeveer 286 bedrijven in Nederland.

De importwaarde is de afgelopen jaar flink gegroeid met zo’n 25%- 60%. De visverwerkende industrie is nog altijd afhankelijk van landen buiten de EU voor de grondstofvoorziening. De toegang tot grondstoffen van buiten de EU is dus voor onze sector van groot belang.

De exportwaarde bedraagt ongeveer 2.5 miljard euro. Het exportvolume fluctueert. Van de totale omzet van de Nederlandse visverwerkende industrie bedraagt de export ongeveer 70%- 80%.

De belangrijke deelsectoren van de Nederlandse industrie zijn:

  • De rond- en platvisindustrie
  • Importeurs
  • Verwerking garnalen
  • Verwerking haring
  • Zalm- en palingrokerijen
  • Schelpdieren

De industrie kent belangrijke locaties als Urk, IJmuiden en de regio Den Haag/Scheveningen/Katwijk voor visverwerking en handel. De concentratie van de schelpdieren industrie bevindt zich voornamelijk rondom Yerseke. Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven gevestigd in de buurt van de Rotterdamse haven en Schiphol. Rond de helft van de verwerking vindt plaats op het eigen bedrijf. Een kwart van de verwerking vindt plaats door gelieerde Nederlandse bedrijven of andere Nederlandse bedrijven. De overige verwerking vindt plaats in het buitenland.

In Europese sector en dus ook de Nederlandse, zet de trend van de afhankelijkheid van de import uit derde landen nog steeds door. Ongeveer de helft van de importproducten zijn afkomstig van buiten de EU. Redenen hiervoor is de lagere beschikbaarheid van verse grondstoffen afkomstig van de Nederlandse vloot.

Nederlandse visconsumptie

In de afgelopen jaren bedroeg de omzet van de Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel die gerealiseerd werd op de binnenlandse markt zo’n 30% van de totale omzet. Hiervan bestaat rond de 20% uit directe afzet aan grootwinkelbedrijven, grootverbruik en visdetailhandel, en ongeveer 15.. % uit interne leveringen aan andere Nederlandse visverwerkende bedrijven.

Ongeveer 75% van de Nederlandse consumptie van vis, schaal- en schelpdieren vindt binnenshuis plaats. De overige 25% wordt buitenshuis wordt geconsumeerd.

Toename vraag naar gecertificeerde producten

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is de stijgende belangstelling voor duurzaam gevangen visserijproducten en verantwoorde kweekproducten. Duurzaamheidkeurmerken worden voor deze producten dan ook steeds belangrijker. Het verkrijgen van deze certificeringen biedt weer nieuwe marktkansen. Gecertificeerde producten vormen een steeds belangrijker onderdeel van het inkoopbeleid in grootwinkels en de retail. De laatste jaren is echter een grote diversiteit aan eco-labels ontstaan, waarvan de onderlinge verschillen vaak onhelder of verwarrend zijn.

Uit: Beukers, R. (2014) De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel Economische analyse van de sector, ontwikkelingen en trends LEI- rapport 2014-026.

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!