Levensmiddelenwetgeving – Voedselveiligheid

Levensmiddelenwetgeving en de voedselveiligheid.

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de visverwerkende industrie en handel zijn allerlei zaken op het gebied van voedselveiligheid, levensmiddelenwetgeving en kwaliteitszaken. De sector houdt zich hiervoor aan een breed scala aan Europese regels. LevensmiddelenwetgevingDe visindustrie draagt met zorg bij aan verantwoorde productiewijzen om de voedselveiligheid van hun producten te garanderen aan consumenten. Zo werkt de Visfederatie continu aan eenduidige interpretaties van wettelijke voorschriften zoals o.a. bij de borging van Listeria, maar denk bijvoorbeeld ook aan etiketteringsvoorschriften, contaminantenwetgeving en additieven. De Visfederatie is aanspreekpunt bij de NVWA op dit terrein en trekt waar nodig samen op met andere sectoren om heldere zienswijzen bij deze dossiers vast te stellen, in samenspraak met de NVWA.

Commissie Levensmiddelenwet

De Commissie Levensmiddelenwet is een kerncommissie van de Visfederatie, welke zich richt op allerlei zaken die te maken hebben met voedselveiligheid, kwaliteit en algemene levensmiddelenregelgeving. Binnen deze commissie worden eenduidige zienswijzen van de wet sectorbreed afgesproken en getoetst bij de NVWA. Denk aan zaken zoals de borging van Listeria binnen de visindustrie, maar ook etiketteringsvoorschriften, normen van contaminanten etc. Ook worden binnen deze commissie nieuwe handelsnamen voor vissoorten besproken en aangedragen bij de NVWA.

De commissie wordt bemand door kwaliteitsdeskundigen uit de sector, en de samenstelling zorgt voor een vertegenwoordiging van alle geledingen uit de handel en verwerking. De heer Hans van de Weide van de Kennemervis Groep is voorzitter van deze Commissie. Een onderliggende werkgroep van de Commissie Levensmiddelenwet is de werkgroep Listeria. In deze werkgroep wordt de borging van Listeria en het naleven van de wet verdiepend behandeld.

(079) - 30 30 310
Bel met het secretariaat

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!