OVER ONS

De Visfederatie

De Visfederatie is de landelijke brancheorganisatie voor de visgroothandel, import/export en de verwerking van vis, schaal- en schelpdieren.

De Visfederatie

Word nu lid van de Visfederatie en laat jouw stem horen

Samen staan we sterk, als organisatie hebben we een groot netwerk en zorgen dat jouw stem gehoord wordt. Zo dragen we samen bij aan een goed functionerende vissector die de consument een goede kwaliteit vis kan blijven bieden.

Aangesloten Organisaties

De Visfederatie overkoepelt de volgende regionale of product-specifieke verenigingen:

 

Het doel van de Visfederatie

De Visfederatie behartigt de belangen van de Nederlandse visgroothandel en verwerkende industrie op nationaal en internationaal niveau. De vissector is een dynamische sector waarbij de Visfederatie inspeelt op actuele ontwikkelingen en haar leden ondersteunt op diverse gebieden. De Visfederatie lobbyt actief in Den Haag en in Brussel via de Europese koepel-organisatie voor vishandelaren en verwerkers, AIPCE-CEP. Daarnaast zorgen wij voor informatievoorziening en leveren wij verschillende diensten aan onze leden.

Het bestuur van de Visfederatie bestaat uit afgevaardigden van elke vereniging zodat de alle geledingen van de Nederlandse sector binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn. Het bestuur bespreekt in haar vergaderingen aangelegenheden en problemen die zich voordoen binnen de handel en industrie, en stelt hier haar lobbystandpunten vast. Daarnaast heeft de Visfederatie verschillende commissies waaraan experts uit de sector aan deelnemen om specifieke onderwerpen verdiepend te bespreken. Zo zijn er een viertal Commissies van de Visfederatie: De Commissie Levensmiddelenregelgeving & Voedselveiligheid, de Commissie Duurzaamheid, de Commissie Handelszaken en de Commissie Aanvoerzaken. De Commissie Levensmiddelenregelgeving wordt bijvoorbeeld bemand door kwaliteitsmanagers om zaken die op dit gebied in de sector spelen met vakexpertise te behandelen.

De aangesloten verenigingen richten zich zelf op zaken die specifiek voor hun deel van de sector relevant zijn. Daar waar de belangen het specifieke overschrijden, neemt de Visfederatie het over.

Brussel
De meeste wetgeving voor de sector komt uit Brussel, zoals levensmiddelenwetgeving, internationale handelsregels en visserijbeleid. De Visfederatie is de Nederlandse vertegenwoordiger in Brussel op deze terreinen. EU-koepel AIPCE-CEP heeft zitting in adviesorganen in Brussel en vertegenwoordigt het gezamenlijke belang van de Europese vishandel en verwerkingssector.

Via AIPCE oefent de Visfederatie invloed uit op beleidsvorming in Brussel, met lobby naar de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Daarnaast neemt de Visfederatie op internationaal gebied zitting in Regionale Adviesraden Visserij en de Adviesraad voor Visserij Marktzaken (MAC).

Nederland
In Nederland overlegt de Visfederatie zelfstandig met andere stakeholders, zoals aanvoerorganisaties (visserijorganisaties) en NGO's en met autoriteiten zoals de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het Ministerie LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Daarnaast is de Visfederatie aangesloten bij de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie) waar zaken die de gehele levensmiddelenindustrie raken worden besproken.

De Visfederatie is het aanspreekpunt voor de handel en verwerkende industrie van vis vanuit de overheid. Zo is een van de diensten die wij leveren het regelen van exportregistraties. De NVWA en het Ministerie communiceert daarover alleen via de Visfederatie. Ook het aanvragen van markttoegang of marktbehoud loopt via de Visfederatie. Om de import en export goed te laten verlopen is er ook regelmatig contact met de ambassades in derde landen om eventuele belemmeringen op te lossen.

Tot slot neemt de Visfederatie deel aan verschillende overlegstructuren zoals het ROW (Regulier Overleg Warenwet). De stem van de aangesloten bedrijven wordt daarmee gehoord op het Binnenhof, in Brussel en daarbuiten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.