Aanvoerzaken

Een van de aandachtsgebieden van de Visfederatie zijn de aanvoerzaken.

Als secundaire schakel in de keten is een stabiele aanvoer van vis en visproducten van groot belang voor de groothandel en visverwerkende industrie. Een groot deel van deze aanvoer bestaat uit Noordzeevis. Daarnaast komt ook steeds meer vis uit derde landen.

AanvoerzakenDe visserij is een sterk gereguleerde sector waarbij de meeste regelgeving uit Brussel komt. Deze regulatie in bijvoorbeeld de vorm van quota heeft invloed op de beschikbaarheid van vis. De Visfederatie zorgt dat ook de secundaire schakel van de handel en verwerking van vis in de keten betrokken is bij zaken als beheer, visquota en overleg in Regionale Adviesraden. Daarnaast onderhoudt de Visfederatie nauwe contacten met de visserijorganisaties en het Ministerie.

Commissie Aanvoerzaken

Omdat aanvoerzaken een aandachtsgebied is van de Visfederatie is er ook een Commissie Aanvoerzaken opgericht om aanvoeraangelegenheden te bespreken. Het gaat hier om zaken die voor de handel en verwerking ook van belang zijn zoals de invoering van de aanlandplicht, de sortering van aangelande vis, certificering van vis door bijvoorbeeld MSC en Productie Afzet Plannen. Via deze Commissie kunnen er gezamenlijk standpunten besproken worden op nationaal niveau. Tevens is het aanvoeroverleg een goed platform om over bepaalde agenda punten gezamenlijk overleg te voeren met de aanvoersector.

In dit overleg zitten delegaties van het bestuur van de verenigingen van IJmuiden, Urk en Scheveningen. De voorzitter van deze Commissie is de heer Guus Pastoor. Wij houden de aangesloten bedrijven op de hoogte van de voortgang van de Commissie via onze nieuwsbrief en de website. Hierdoor zijn alle aangesloten bedrijven op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

(079) - 30 30 310
Bel met het secretariaat

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!