Interpretatiedocument informatieblad 85 gepubliceerd op website NVWA

Op 26 september jl. heeft de NVWA het “Informatieblad 85 interpretatiedocument microbiologische criteria” gepubliceerd. Hierin geeft de NVWA toelichting over onderdelen waar verschillende interpretaties mogelijk zijn uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 aangaande microbiologische criteria voor levensmiddelen.

Voorafgaand aan deze publicatie heeft de Visfederatie een overleg gehad met de snackfabrikanten, vleeswarensector, de FNLI en de NVWA. Tijdens dit overleg heeft de NVWA toegezegd op een ander moment de discussie over RTE met ons te zullen voeren. In dit toekomstig overleg zullen praktijkcases besproken worden zodat duidelijk wordt wat precies met passages als “bij herhaalde non-conformiteiten …” wordt bedoeld. Mogelijk wordt dan ook duidelijk dat de praktijk soms afwijkt (situatieafhankelijk) van de harde lijn die in het informatieblad 85 wordt gezet. In de nieuwsbrief van 6-10-2017 vindt u het interpretatiedocument van informatieblad 85 via deze link 

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!