Visfederatie werkt aan mooie plannen binnen VOP project ‘Vernieuwingsimpuls visserijonderwijs’

Samen met de schrijvers van het landelijk koepelplan ‘Vernieuwingsimpuls visserijonderwijs’ van het Visserij Ontwikkel Plan, kijken wij naar de mogelijkheden om projecten voor onze sector zeker te stellen. Zo werken wij aan het integreren van GFK consumptiegedrag en consumptiecijfers in Nederland, economische kengetallen van onze sector en budgetten voor het Young Seafood Leaders Visfederatie voor de komende jaren tot 2030. Daarnaast wordt stilgestaan bij het optimaliseren scholing van nieuwe mensen om te werken in de verwerkende industrie. De conceptteksten zien er goed uit en we verwachten veel van het koepelplan, dat half juni aangeboden zal worden aan het Ministerie van LNV ter goedkeuring.

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!