Risico inventarisatie & evaluatie

Naar aanleiding van een vraag vanuit de achterban inventariseert de Visfederatie of er behoefte is aan een branche brede Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Bedrijven zijn verplicht om een arbobeleid te hebben. Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hiervoor de basis. Door middel van deze RI&E brengt een bedrijf in kaart waar de arbeidsrisico’s van medewerkers liggen zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. De arbeidsinspectie heeft aangegeven per januari 2022 strenger te gaan controleren op de aanwezigheid van een RI&E en een plan van aanpak m.b.t. de risico beheersing.

Vanuit onze achterban is de vraag naar voren gekomen of de leden van de Visfederatie er behoefte aan hebben een dergelijke RI&E branche breed op te stellen. Een branche RI&E kan de benodigde kaders voor zo’n 75% al invullen. 25% dient door individuele bedrijven te worden aangevuld, door bijv. locaties van nooduitgangen en brandblussers in de RI&E op te nemen. De toetsing van de RI&E kan, onder bepaalde voorwaarden, branche breed worden uitgevoerd.

Wanneer uw bedrijf interesse heeft in een branche RI&E stuurt u dan s.v.p. een email aan het secretariaat met daarin de gegevens van de contactpersoon. Bij voldoende interesse zullen wij verdere stappen ondernemen.

 

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!