Bestuursaangelegenheden

Het bestuur van de Visfederatie bestaat uit afgevaardigden van alle verenigingen die bij ons lid zijn.

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen op de Algemene Vergadering van de Visfederatie. De gekozen bestuursleden nemen vervolgens zitting in het bestuur voor een periode van 3 jaar. Na deze 3 jaar worden zij voorgedragen om herkozen te worden als bestuurslid. De Algemene Vergadering wordt gevraagd of zij kan instemmen met de voordrachten.

Naast het bestuur van de Visfederatie wordt er ook gewerkt met een dagelijks bestuur (DB). In het dagelijks bestuur van de Visfederatie nemen deel: De heer Pastoor, de heer van Veen, de heer Machielsen en de heer Parlevliet.

In de onderstaande tabel ziet u een actueel overzicht van het bestuur. Alle bestuursleden zijn met foto zichtbaar op de pagina ‘Het bestuur’ van de Visfederatie onder het kopje ‘over ons’.

Namens aangesloten organisatie Lid Bestuur Lid Bestuur
Nederlandse Zeevisgroothandelsvereniging PF. Koelewijn LME. Parlevliet
Vereniging van Importeurs van visproducten C. Mulder Vacant
Vereniging Visgroothandelaren Urk B. Hoekstra J. van Veen
Vereniging ter bevordering van de garnalenhandel C. Machielsen H. Luit
Haringgroothandelsvereniging G. Voerman T. van der Plas
Vereniging handelaren vis en haring H. van Wijk J. Besselink
Mosselhandel W. van Zandbrink Vacant
(079) - 30 30 310
Bel met het secretariaat

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!