Brief VWS aan FNLI: zwabberend toezicht NVWA

Afgelopen maart heeft de FNLI een protestbrief gestuurd naar het Ministerie van VWS naar aanleiding van de hinderlijke werkwijze van de NVWA en de belemmering hiervan voor het bedrijfsleven. De afgelopen jaren komen steeds meer voorbeelden van onduidelijk beleid voorbij, en structureel lopen wij tegen de afwezigheid aan van de beleidsministeries, die de taak hebben om de NVWA aan te sturen. Ook zouden de beleidsministeries naar onze mening nauwer betrokken moeten zijn bij de interpretatie van regelgeving, hetgeen momenteel naar ons idee onvoldoende aan de orde is.

Wij hebben als Visfederatie deze brief onderschreven omdat veel van de kritiekpunten van de FNLI richting NVWA ook binnen onze sector merkbaar zijn en wij dezelfde frustraties ervaren. Vorige week is het antwoord van het Ministerie van VWS binnengekomen op deze brief. Deze vindt u in de bijlage. Zowel de Visfederatie als de FNLI zijn teleurgesteld over de reactie. De FNLI zal de brief als vetrekpunt meenemen voor toekomstige discussies met het Ministerie en de NVWA. Ook de Visfederatie zal zich bestuurlijk beraden hoe hier vervolg aan moet komen.

U vindt de brieven terug in de nieuwsbrief van 14 juli 2017 via deze link

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op de Visfederatie nieuwsbrief!